Privacy statement

Athlon en privacy

Athlon Car Lease Nederland B.V. (hierna: Athlon), onderdeel van de Daimler groep, biedt leaseproducten en mobiliteitsdiensten aan. Respect voor de privacy van (potentiële) klanten is voor Athlon het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Athlon zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het Athlon Privacy Statement en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Uw belang staat voorop

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop. U mag erop rekenen dat Athlon bij het verwerken van uw persoonsgegevens de volgende uitgangspunten in acht neemt:

Zorgvuldig:
Wij zijn zorgvuldig met uw gegevens en houden ons bij de verwerking ervan aan de wet

Transparant:
Wij zijn transparant over het gebruik van uw gegevens

Veilig:
Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en wij nemen de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ze tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beschermen.

Relevant: Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is om u en (indien van toepassing) uw werkgever onze diensten te leveren. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden

Service:
U kunt ons eenvoudig verzoeken uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Aan elk gerechtvaardigd verzoek zullen wij op korte termijn voldoen.

Lees meer over de privacy policy van Athlon.


Athlon - 20 mei 2018